Vrijwilliger worden

Vrijwilliger in het veld foto: G. Hiemstra

Belangstelling?

Ben je graag in de natuur? Ben je graag actief in de natuur? Houd je van het platteland ? Houd je van de vogels van het platteland? Houd je van de Utrechtse Venen? Houd je van het buiten zijn in de Utrechtse Venen?

We zoeken mensen die op bovenstaande vragen ja zeggen en willen meehelpen bij de weidevogelbescherming zoals die in de Utrechtse Venen bij de leden van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging wordt gedaan. Dat betekent dat je alleen of in een klein groepje bij een boer de nesten zoekt en beschermt en daarvan de administratie bijhoudt.

Beschikbaar?

Je moet er op rekenen dat je in het broedseizoen, dat loopt van half maart tot half juni, elke week minstens één keer aanwezig bent in jouw gebied gedurende een paar uur. Kom je minder en korter dan krijg je geen goed beeld van de situatie en is de kans behoorlijk groot dat je nesten mist. Een boer die je heeft gevraagd om voor hem de bescherming te doen moet op je kunnen rekenen. Ben je in het seizoen afwezig, door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, meld dat even bij de groepscoördinator zodat die, als je alleen zoekt, maatregelen kan nemen om toch de nesten te kunnen blijven volgen. Overleg regelmatig, en zeker aan het begin van het seizoen, met de boer: waar kun je je auto of fiets neerzetten; moet je je elke keer even melden; heeft hij er bezwaar tegen dat je op zondag zoekt; overleg over de stallijst, vooral als hij zelf of familie ook zoekt; bespreek op tijd het plaatsen van nestbeschermers; laat de boer op tijd de controleur, die namens de Agr. Nat. Ver. controleert, bestellen.

Opleiding?

Landschap Erfgoed Utrecht verzorgt elk jaar op enkele plaatsen met genoeg liefhebbers een weidevogelbeschermingscursus. Deze cursus, waarvan de kosten ongeveer 15 Euro bedragen, wordt altijd in de plaatselijke pers aangekondigd, je kunt ook informeren bij de plaatselijke en/of verenigingscoördinator. Sommige groepen houden voor hun vrijwilligers, en soms ook boeren, een opfriscursus.

Praktijk?

De praktijk zul je in het veld moeten leren. Meestal word je dan ook gekoppeld voor een jaar aan een reeds werkzame ervaren vrijwilliger. Pas het tweede jaar krijg je in goed overleg een eigen boer.

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij de coördinator van de weidevogelgroep die het dichtst bij jou in de buurt is ( zie vrijwilligersgroepen) of bij de coördinator vrijwilligers van “De Utrechtse Venen.”