Collectief RVV

 Collectief Rijn, Vecht en Venen

Het Collectief Rijn, Vecht en venen is een van de 40 collectieven in Nederland en een van de zeven in Utrecht (en een deel van Zuid-Holland).

Met de nieuwe opzet voor het Agrarisch Natuurbeheer zijn er collectieven opgericht. De Agrarische Natuurverenigingen zijn gevraagd hierin het voortouw te nemen. In de regio Rijn, Vecht en Venen is een samenwerking ontstaan van de twee ANVs: De Utrechtse Venen en Vechtvallei en de drie lokale LTO-afdelingen. December 2014 is het collectief officieel opgericht.

Deelnemers aan het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb 2016)  via het collectief zijn automatisch lid en praten dus mee over bestuurssamenstelling en het gevoerde beleid. Dit gebeurt via ledenvergaderingen.
De statuten bepalen dat de inbreng van iedere ANV/LTO-afdeling geborgd is. Momenteel werken we nog met een oprichtingsbestuur. In de eerste ALV (januari 2016) wordt er bestuur gekozen.

Het bestuur bestaat uit:  Jan van Schie (ANV De Utrechtse Venen),  Henk jan Soede (ANV Vechtvallei), Ben Versteegh (LTO).

Aanspreekpunt is: José van Miltenburg, 06-47452979, info@josevanmiltenburg.nl; kantoor@rijnvechtenvenen.nl