Groenblauwe Diensten

De Pilot van de Groen Blauwe Diensten Utrecht – West was zeer geslaagd, in de afgelopen 4 jaar zijn er ruim 400 contracten afgesloten. Er worden geen nieuwe contracten meer afgesloten. Zie brief groenblauwe diensten

Groenblauwe diensten zijn betaalde prestaties die van maatschappelijk belang zijn en die naast de gewone agrarische bedrijfsvoering plaats vinden. De provincie Utrecht wil agrariërs en andere particuliere grondeigenaren een grotere rol geven in beheer en ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit door met hen contracten af te sluiten voor het leveren van groenblauwe diensten. Groene diensten zijn activiteiten op het gebied van natuur, landschap en toegankelijkheid van het landelijk gebied. Blauwe diensten hebben vooral met (oppervlakte)water te maken, onder andere waterberging. Een ondernemer is niet wettelijk verplicht deze diensten uit te voeren, maar doet dit dus als betaalde dienst voor de maatschappij.

Bekijk hier de Brochure Groenblauwe diensten . Klik hier voor de vergoedingen. Vergoedingen Groenblauwe Diensten

U kunt ook nog voor meer informatie kijken op www.loketgbd.nl

Bij dit project werken de agrarische natuurverenigingen Lange Ruige Weide, Lopikerwaard e.o. en De Utrechtse Venen samen. Ondersteunend zijn Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied Regio West (DLG-West).