Harmelen

Informatiebord picknickbank Harmelen

(klik op afbeelding voor vergroting)

 

In de Middeleeuwen was dit gebied nog een veenmoeras.  Toen de vraag naar voedsel en landbouwgrond toenam, werd het moeras ontgonnen en in gelijke langgerekte stukken opgedeeld. Sloten voerden het overtollige water af. Deze polder is nog altijd een gaaf voorbeeld van een copeontginning.  Het woord ‘cope’ is in veel lokale namen te ontdekken, waaronder… Gerverscop! Melkveehouders laten nu op de veenweiden hun koeien grazen. Ze beschermen ook broedende weidevogels.

De weg Gerverscop vormde de basis van de vroegere ontginning. Aan een kant van
de weg liggen de boerderijen. De nabijgelegen Hollandse Kade dient als achtergrens
en beschermt de in cultuur gebrachte gronden tegen wateroverlast. Het overtollige
polderwater wordt naar het gemaal Gerverscop geleid, die het naar de hoger gelegen
Voorvliet pompt. Vanaf daar wordt het water naar de Oude Rijn afgevoerd. Zo blijven de
veenweiden droog. Polder Gerverscop is in gebruik door moderne melkveebedrijven.
De grond is vooral geschikt voor grasland.

Polder Gerverscop bestaat intussen ruim 800 jaar. Ze is na al die tijd nauwelijks
veranderd. Veel boeren in het gebied zetten zich in voor dit bijzondere cultuurlandschap.
Ze schonen hun sloten, zodat overtollig water makkelijker weg kan
stromen. Ook helpen ze grutto’s, tureluurs en kieviten die hier elk voorjaar neerstrijken
om te broeden. Bijvoorbeeld door om nesten heen te maaien en bepaalde stroken
met hoger gras tijdelijk ongemoeid te laten voor de weidevogelkuikens. In de
winter komen smienten en zwanen op de rust van de polder af.

Terug naar picknickbanken

Route naar deze picknickbank

Voor het realiseren van deze picknickplaatsen heeft De Utrechtse Venen subsidie ontvangen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Utrecht en van de sponsoren: Recreatie Midden Nederland, gemeente Woerden, gemeente Breukelen, KF Heinfonds, VSF fonds Woerden, Rabodichtbijfonds Rijn en Veenstromen en Groene Hart Kloppend Hart.