Welkom

Welkom bij ANV De Utrechtse Venen.

Tussen de Waver en de Oude Rijn, de Vecht en de Kromme Mijdrecht ligt een uitgestrekt groen veenweidegebied. Dit is het land van de kieviten en de grutto’s, met sloten reikend tot aan de horizon. Een oer Hollands cultuurlandschap dat ooit gemaakt is en nog steeds onderhouden wordt door boerenhanden. Een prachtig gebied en de moeite waard om te behouden. Voor bewerkers, bewoners en iedereen die regelmatig of zo af en toe hier komt om te genieten van de rust en de ruimte. Agrarisch Natuur- en landschapsvereniging De Utrechtse Venen is een vereniging van boeren, vrijwilliger en burgers die samen dit landschap behouden en beheren.

 

Nieuws:

Nieuwsbrief 9 RVV; Slootkantbeheer e.d.

Nieuwsbrief 8 weidevogels RVV

Nieuwsbrief 7 RVV: Aftrap van het nieuwe seizoen 2017

Foto-impressie algemene ledenvergadering november 2016

Uitnodiging demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Foto-impressie ledenvergadering

Tijdelijk opzetten slootpeil voor weidevogels

7 april Ledenvergadering ANV `De Utrechtse Venen`

Woensdag 30 maart is het eerste gruttonest gevonden

Deze maand in het magazine ‘Landleven’ – ‘Blauwe Jan is dol op boerensloot’

Eerste kievitsei gevonden in de Utrechtse Venen

Nieuwsbrief van de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 4

Foto-impressie weidevogelavond

Informatieavond Weidevogelbeheer, 21 maart 2016

Hoe meld ik het 1e kievitsei 2016?

Ruige mest melden

Bestuur gekozen  ‘Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen’

Nieuwsbrief 3

PROJECT BOERENZWALUW verslag 2015

Nieuwsbrief 2

Fotoimpressie van de evaluatieavond

Rustpunt: Prieeltje van Neeltje

Zegvelder Leen de Leeuw heeft 27 nesten van de zwarte stern in één boerensloot

Topjaar voor Zwarte Sterns in het Utrechtse Veenweidegebied

Artikel AD: Even uitblazen bij Ellen en Jaco Fokker in de polder van Nieuwer Ter Aa

Artikel AD/Groene Hart: Paradijs voor boerenzwaluwen

Artikel AD: Boeren kunnen fluiten naar vergoeding weidevogelbescherming

Boerenzwaluwen in Gerverscop

Nestvlotjes zwarte stern in magazine Landleven