Welkom

Welkom op de website van ANV de Utrechtse Venen

Tussen de Waver en de Oude Rijn, de Vecht en de Kromme Mijdrecht ligt een uitgestrekt groen veenweidegebied. Dit is het land van de kieviten en de grutto’s, met sloten reikend tot aan de horizon. Een oer Hollands cultuurlandschap dat ooit gemaakt is en nog steeds onderhouden wordt door boerenhanden. Een prachtig gebied en de moeite waard om te behouden. Voor bewerkers, bewoners en iedereen die regelmatig of zo af en toe hier komt om te genieten van de rust en de ruimte.

Nieuws:

Ervaringen uitwisselen “Zwarte Stern”

6 kievitseieren

Langs de slootkant staan de dotterbloemen in bloei

Rustpunten in Groene Hart geopend: Uitblazen op het platteland

2 april Opening Rustpunten Utrecht West

80 SNL-leden zijn breed geïnformeerd over het weidevogelbeheer

Eerst kievitsei gevonden in de Utrechtse Venen