Zwarte Stern

Zwarte Stern foto: M. Koch

 

De omschrijving van het  Zwarte Stern beheerpakket is te vinden op pagina 18 en 19 van de webversie van het  pakkettenboekje van RVV. Bij de beheereisen staat dat er tijdens het groeiseizoen in de (verplichte) kruidenrijke rand langs de sloot waarin de Zwarte Stern-vlootjes liggen, minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de volgende ‘Lijst-B-indicatorsoorten‘ aanwezig moeten zijn.

Diverse aangesloten boeren houden zich al jaren bezig met de bescherming van deze vogel,ook wel blauwjantje genoemd. Door middel van het uitleggen van vlotjes, waarop de vogel zijn nest kan “bouwen” in sloten met krabbescheer én het afzetten van een deel van de slootkanten met draad wordt geprobeerd een ideale leefomgeving te creëren voor de Zwarte Stern.

 

  • Zorg voor voldoende begroeiing in de naaste omgeving van het vlotje. Leg in een kale sloot de vlotjes daarom dichter tegen de oever aan. Een halve meter is voldoende. Als u last heeft van grondpredatoren (bijvoorbeeld katten) dan verder uit de oever of dieper in de polder.
  • Kleed de vlotjes netjes aan met wat begroeiing en dergelijke, daarmee creëer je schuilmogelijkheden voor de jongen. Op goed aangeklede vlotjes haal je een hoger broedsucces. Als er nestmateriaal in de buurt van het vlotje is bouwen de sterns zelf ook aan het nest. Voor nestmateriaal kunt u zorgen door bij het maaien een dot gras in de kant bij de vlotjes te gooien.
  • Als ze bij u maar niet willen broeden leg dan de vlotjes eens in een andere sloot. Een enkele deelnemer deed dat vorig jaar en had meteen succes. Het moet natuurlijk wel passen. Een wat rommeliger begroeide oever, misschien wat verder van bossages, wat meer of juist minder open water rond de vlotjes. Soms werkt het.
  • Leg de vlotjes  minimaal 5 meter maar liefst wat verder ( 10 meter) uit elkaar.
  • Als afsluiting natuurlijk: Haal de vlotjes tijdig aan het eind van het seizoen in augustus weer uit het water.

Artikel over de Zwarte Stern in Vakblad Natuur Bos en landschap door dhr. Leen Heemskerk, Artikel NBL