Kockengen

Informatiebord picknickbank Kockengen

(klik afbeelding aan voor vergroting)

In de Middeleeuwen maakte op deze plek het oorspronkelijke veenmoeras plaats voor landbouwgrond. Het zware ontginningswerk werd verricht door horigen. Dit waren boeren die een stuk grond te leen kregen van een landheer. Zij werden met aantrekkelijke namen naar het werk gelokt. Zo is Kockengen afkomstig van Pays de cocagne, dat ‘luilekkerland’ betekent. Tegenwoordig worden de veenweiden vooral gebruikt door melkveehouderijen. De boeren beschermen ook weidevogels en bevorderen bloemrijke slootkanten.

Bij het ontginnen werd het veenmoeras systematisch in langgerekte stukken verdeeld.
De ontginning begon vanaf de rivieroevers. Aan de achterkant legde men een kade
aan vanwaar de volgende ontginning begon. De Wagendijk is zo’n ontginningsbasis.
Hier liggen de restanten van een merkwaardig stukje waterstaatsgeschiedenis. Twee
kilometerslange vaarten, de Bijleveld en de Heicop, liggen er naast elkaar om het water
van naburige polders naar het noorden af te voeren. De Bijleveld loopt van de Oude Rijn
naar de Amstel. De Heicop loopt naar het oosten en loosde zijn water vroeger in de Vecht.

Verscheidene boeren maken boerenkaas, dit was voorheen dé manier om melk houdbaar
te maken. De grondsoort en de kruiden in het gras geven de kaas een unieke smaak. Naast
de zwartwitte melkkoe hebben melkveehouders hier ook oud-Nederlandse koeienrassen als
blaarkoppen, lakenvelders en witrikken. De boeren in het gebied belasten de slootkanten
minder met mest. Hierdoor keren veel bijzondere planten terug. Weidevogels als de grutto
krijgen ook alle aandacht. Deze vogel vliegt elk voorjaar helemaal vanuit Afrika naar dit
veenweidegebied om te broeden. Roerdompen en hazen voelen zich ook thuis in de polder.

Terug naar picknickbanken

Route naar deze picknickbank

Voor het realiseren van deze picknickplaatsen heeft De Utrechtse Venen subsidie ontvangen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Utrecht en van de sponsoren: Recreatie Midden Nederland, gemeente Woerden, gemeente Breukelen, KF Heinfonds, VSF fonds Woerden, Rabodichtbijfonds Rijn en Veenstromen en Groene Hart Kloppend Hart.