Samenwerking

ANV De Utrechtse Venen werkt samen met drie vrijwilligersgroepen op het gebied van weidevogelbeheer. De ca 90 vrijwilligers zorgen samen met de boer dat op het land de nesten worden beschermd en dat de jonge weidevogels kunnen opgroeien.

De Utrechtse Venen onderhoudt nauwe contacten met de lokale LTO-Noord afdelingen, de Hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht, de tereinbeherende opganisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en met de Wildebeheereenheden. Deze organisaties hebben ondanks hun verschillende missies ook veel overeenkomstige belangen in het gebied.

De Utrechtse Venen werkt samen met andere agrarische natuurverenigingen in de koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland. Deze organisatie behartigt onder meer de belangen van de verenigingen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het ministerie van EZ en de provincies toe.