Vereniging

Over de vereniging

Het werkgebied van de agrarische natuur- en landschapsvereniging “De Utrechtse Venen” is het veenweidegebied in Noordwest Utrecht (link naar kaart). De vereniging bestaat sinds 1997. De leden zijn agrariërs en andere bewoners die actief meedoen aan weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, de bescherming van de zwarte stern, de boerenzwaluw of het herstel van traditionele boerenerfbeplanting. Daarnaast ondersteunt de vereniging de verbrede landbouwdoelstelling. Dat zijn individuele initiatieven die de agrariër ontwikkelt op zijn bedrijf om zijn inkomen te verbeteren en die passen binnen de doelstellingen van onze vereniging, zoals boerderijeducatie, plattelandsrecreatie, innovatieve projecten en gebiedsprocessen.

Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in het werk van deze vereniging, vraag dan meer informatie aan bij Coby Visser en wordt lid! Voor € 25,- per jaar ondersteunt u onze activiteiten op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Uitgangspunt bij ons werk is de landbouw als drager van het gebied. Wij zetten ons in voor het in stand houden en versterken van een open veenweidelandschap met zijn karakteristieke flora en fauna, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers.

Wij hebben ca 450 leden (± 350 agrariërs en ± 100 burgers).