Botanisch Beheer

Botanisch Beheer

Botanisch beheer van randen vindt in het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer plaats via het pakket ‘Botanisch waardevolle graslandranden’. De omschrijving van dit pakket is te vinden op de pagina’s 8 (weidevogelgebied), 15 & 16 (duurzaam slootbeheer) en 17 & 18 (natte dooradering) van de webversie van het  pakkettenboekje van RVV. Bij de beheereisen staat dat er tijdens het groeiseizoen in de (verplichte) kruidenrijke rand langs de sloot waarin de Zwarte Stern-vlootjes liggen, minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de volgende ‘Lijst-B-indicatorsoorten‘aanwezig moeten zijn.