De lente brengt de eerste Boerenzwaluw

Afgelopen donderdag 2 april werd bij familie Vos in Portengen de eerste Boerenzwaluw van het jaar gezien. Vorig jaar arriveerde de eerste Boerenzwaluw bij hun 1 dag later, 3 april.

De Boerenzwaluw is een echte trekvogel die de winter doorbrengt ten zuiden van de Sahara, in landen als Congo, Nigeria en Ghana. In de lente verlaat de soort de Afrikaanse wintergebieden en trekt ze richting Europa om zich daar voort te planten.

boerenzwaluwDe aankomst van de eerste Boerenzwaluw blijft een belangrijke gebeurtenis omdat de soort zo’n belangrijke plaats inneemt in ons volksgeloof. Zo zouden zwaluwen geluk brengen: op plaatsen waar zwaluwen nestelen, zou de bliksem nooit inslaan. Keert een zwaluw niet terug naar zijn nestplaats van het vorige jaar, dan zou dat huis spoedig afbranden. In bepaalde regio’s raadde men de bewoners vroeger zelfs aan hun huis zo snel mogelijk te verlaten wanneer er een nest van een zwaluw naar beneden viel en indien een landbouwer een nest van een Boerenzwaluw vernietigde, zou rampspoed hem treffen onder de vorm van aanhoudende regen tijdens de oogst of lamwordend vee. De Boerenzwaluw kon in het verleden dus duidelijk op veel ontzag en eerbied rekenen.

De familie Vos is lid van de agrarische natuurvereniging ‘De Utrechtse Venen’. Zij doen mee met het project ‘De Boerenzwaluw’. Met dit project trachten we de leefomstandigheden voor de boerenzwaluw te verbeteren zodat de populatie gaat toenemen.

Reacties zijn gesloten