Nieuw stelsel RVV ’16

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder lokale regie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft van de provincie Utrecht een beschikking ontvangen voor de subsidie waarmee de coöperatie vanaf 2016 verantwoordelijk is voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het budget is bedoeld voor behoud en versterking van verschillende leefgebieden.

De gebiedscoöperatie krijgt de regie over het beheer van 2300 hectare weidevogelgrasland. Ook komen er ca 385 km bloeiende slootkanten. Verder realiseert het collectief bijna 300 km schone en levendige boerensloten met diverse maatregelen en worden 135 kenmerkende hakhoutbosjes in ere hersteld. Met bijna 80 broedlocaties voor de zwarte stern wordt een van de grootste broedkolonies van deze vogel in Nederland versterkt.

Het beheer wordt uitgevoerd door de ca 250 agrariërs en grondgebruikers die lid zijn van de gebiedscoöperatie.

Op 15 oktober heeft de gebiedscoöperatie  een certificaat van de Stichting Certificering SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap) ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat de coöperatie aan de certificeringseisen voldoet om in aanmerking te komen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer.

In december en januari zijn de definitieve contracten afgesloten met de deelnemers.