Zegveld

Informatiebord picknickbank Zegveld

(klik op afbeelding voor vergroting)

 

Tot de Middeleeuwen was deze omgeving een moerassig veengebied. De ontginning ervan begon onder meer vanuit het riviertje de Oude Meije. Ter hoogte van Zegveld bleef een restant moerasland over in de vorm van een driehoek. De polder is daardoor als een waaier ontgonnen. Het moeras maakte plaats voor landbouwgrond om voedsel te kunnen telen voor de groeiende bevolking. De huidige veenweiden zijn alleen nog geschikt voor
melkveebedrijven.

De boeren in deze streek beheren ook het landschap. Zo baggeren zij hun sloten
met een baggerspuit om ze voldoende diep te houden. Overtollig regenwater kan
zo gemakkelijk wegstromen, waardoor de polder droog blijft. De bagger wordt over
het land gespoten en dient als voedselrijke meststof. De slootkanten worden niet
bemest. Zo krijgen bijzondere planten die goed op voedselarme bodems gedijen een
kans. De inspanningen zorgen voor bloeiende slootkanten die het landschap verrijken.

De sloten zijn ook geliefd bij de zeldzame zwarte stern. Deze moerasvogel broedt bij
voorkeur op krabbescheer, een waterplant met getande zwaardvormige bladeren.
De groene glazenmaker is een libel die voor het afzetten van haar eieren geheel
afhankelijk is van deze waterplant. De aanwezigheid van krabbescheer, zwarte stern
en groene glazenmaker wijst op schoon slootwater. Om de zwarte stern te helpen,
leggen boeren elk voorjaar nestvlotjes in de sloten.

Terug naar picknickbanken

Route naar deze picknickbank

Voor het realiseren van deze picknickplaatsen heeft De Utrechtse Venen subsidie ontvangen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Utrecht en van de sponsoren: Recreatie Midden Nederland, gemeente Woerden, gemeente Breukelen, KF Heinfonds, VSF fonds Woerden, Rabodichtbijfonds Rijn en Veenstromen en Groene Hart Kloppend Hart.