Weidevogelbeheer

Veelgestelde vragen over weidevogelbeheer

Staat uw vraag betreffende weidevogelbeheer er niet bij? Neemt u dan contact op met onze veldcoördinator Rene Faber. Tel. 06-25435700. Of stuur hem uw vraag per e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Ik doe mee met legselbeheer. Moet ik mijn nesten nog melden?  Antwoord: Nee u hoeft uw nesten niet meer te melden.  De gebiedsregisseurs komen langs op uw bedrijf om de genoteerde nesten te controleren.Uiteraard dient u de aanwezige nesten bij werkzaamheden wel te markeren, te beschermen bij werkzaamheden en ze te registreren op uw stalkaart. Ook moeten de nesten op de bijgevoegde topografische kaart worden gemarkeerd Let er op dat u minimaal 50 m² ongemaaid gras laat staan tijdens het maaien. Bij beweiding dient u nestbeschermers te gebruiken en/ of ruim een draad om de nestlocatie te zetten .

Welke beheersvoorwaarden gelden bij legselbeheer ? Antwoord: U dient de nesten te markeren, nestbeschermers te plaatsen bij beweiding, nesten en kuikens te ontzien bij werkzaamheden, om het nest moet 50 m² gras ongemaaid blijven, u dient een plattegrond (stalkaart) bij te houden met ingetekende nesten, data en eventuele predatie

Moet ik nog een stalkaart bijhouden? Antwoord: Ja, er moet een plattegrond aanwezig zijn waarop de gevonden en beschermde nesten zijn ingetekend, met vermelding van data, hoe en waarbij de nesten beschermd zijn en eventuele predatie.

Wordt er gecontroleerd op naleving van de verplichte maatregelen? Antwoord: Ja, het Collectief kan controleren op naleving op naleving van de beheersvoorwaarden, net als de NVWA. Overtredingen leiden tot sancties. Voorkom dus teleurstellingen.

Kan ik nog Beheerpakketten afsluiten? Antwoord: Nee, dit is voor dit jaar niet meer mogelijk. U kunt zich tot uw gebiedsregisseur melden voor Last-Minute-Beheer.

Wie is mijn gebiedsregisseur? Antwoord:  Dit is te vinden op de pagina weidevogels onder het tabblad beheer