Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: J.W.J.M. ( Hans) van Rossum, Thematerweg 6, 3455 SN Haarzuilens, tel/fax: 030-6772841 / 06-20422515, j.van.rossum69@kpnplanet.nl
Secretaris: J.E.J. (Coby) Visser, Veldweg 6, 3646AP Waverveen, tel: 0297-582737 / 0623336575, jejvisser@xs4all.nl
Penningmeester: J.G.M.(Jan) van Schie, Herenweg 273A, 3648 CH Wilnis, tel: 0297-282887 / 06-57943400, jgmvschie@outlook.com
Algemeen lid: P.C. ( Peter) Ruitenburg, Rietveld 92, 3443XE Woerden, tel: 06-11325787,  peterruitenburg@kpnmail.nl
Algemeen lid: G.G. (Gijs) van Dam, Burgemeester Padmosweg 169, 3648BD Wilnis, tel: 06-17771784 / 0297-256700, ggvandam@telfort.nl
Algemeen lid: Vacant
Algemeen lid: Vacant
Veld-coördinator: René Faber, Admiraal de Ruijterweg 52-1, 1056 GL Amsterdam, 06-25435700, rfrfrf@planet.nl