Foto impressie van de jaarvergadering (5 maart)

De jaarvergadering werd goed bezocht door de leden van Agrarische Vereniging. Iedereen werd verwelkomd met een lekker kopje koffie of thee. De voorzitter Hans van Rossum opende de vergadering. Grijs Bouwman gaf een toelichting op het financieel jaarverslag en de goedkeuring was positief.

Grijs Bouwman, administrateur heeft aangegeven te willen stoppen met de functie en was niet meer herkiesbaar. Hans van Rossum, voorzitter en Coby de Visser, secretaris zijn beiden onder applaus herkozen.

Het interim bestuur gaf een kleine presentatie over het collectief “Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A”.

Coby Visser gaf informatie  over de komende informatieavonden en intekendagen.

Na de pauze vertelde de gastspreker Jan Willem Eriksman (Directeur van LBI) over biodiversiteit.

Reacties zijn gesloten