Wij vragen uw extra aandacht voor de weidevogelnesten

Dankzij het extreem warme en droge voorjaar ziet het er naar uit dat heel binnenkort de maaimachines al uit de schuur komen. Er wordt hier en daar zelfs al gemaaid. Daarom vragen wij uw extra aandacht voor de weidevogelnesten.

Volgens de voorschriften moet u op percelen met het weidevogelpakket “legselbeheer” 50 m2 om een nest laten staan. Veel nesten zijn misschien nog niet door u gevonden en kunnen door het vroege maaien verloren gaan. Of misschien lopen er zelfs al kuikens rond. U kunt dan wellicht beter een nest/kuikenveld of nest/kuikenstrook afsluiten. Neem hiervoor contact op met uw eigen gebiedsregisseur.

Gaat u maaien, dan adviseren wij u vooral niet ‘s nachts te maaien. Dan ziet u nl. geen vogels opvliegen en ook de nesten ontgaan u.

Pas ook uw maaisnelheid aan, dan heeft u meer kans om tijdens de werkzaamheden nog nesten te ontdekken.

Wij rekenen er op dat u alles in het werk stelt om rekening te houden met de weidevogels!

kuikenstrook

Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn, als u commentaar wilt geven.