Uitnodiging 1 september, demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Uitnodiging demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Locatie Boerbert, Gravensloot 14, 3471 BM Kamerik
Datum Donderdag 1 september 2016, 13.30 tot ca 16.30 uur. Inloop vanaf 13 uur.

Jullie zijn deelnemer of betrokkene/belangstellende (loonwerkers, bestuursleden van een waterschap of collectief) van de diensten agrarisch natuur- en waterbeheer.

Op 1 september organiseert het collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) een demonstratie van het baggerspuiten en het ecologisch slootschonen. Deze demonstratie is mooi aan het begin van het slootschoonseizoen en in de periode dat er nog bagger gespoten mag worden. U kunt de beheervoorschriften lezen in het RVV maatregelenboekje.

Baggeren met baggerspruit, ecologisch slootschonen en bemestingsvrije bufferstroken dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van het polderwater (minder uitspoeling van nutriënten naar de sloot) en de toename van de soorten planten en dieren op en rond de sloten. Zo zorgen we uiteindelijk voor meer biodiversiteit in het agrarisch landschap.

Met deze demonstratie willen we u kennis te laten maken met de verschillende machines en manieren van slootschonen en baggeren. We laten de werking van verschillende baggerspuiten en verschillende types slootschoonmachine zien.

We willen u tonen welke manieren van slootonderhoud een positief effect hebben op de waterkwaliteit en aantallen planten en dieren en lichten de voorwaarden uit het RVV boekje nog een keer toe.

Wij vragen u deze datum vast in uw agenda te zetten.

Hopelijk tot ziens op 1 september.

Groet Henk Jan Soede (voorzitter)

(informatie: José van Miltenburg, 06-47452979; kantoor@rijnvechtenvenen.nl)

 

hqdefault

Reacties zijn gesloten