Project “Een levendige boerensloot”

Aan de leden van: de ANV’s Lopikerwaard, Lange Ruige Weide , De Utrechtse Venen en de deelnemers Groen Blauwe Diensten.

Project “Een levendige boerensloot”Boerensloot

De identiteit van grote delen van Utrecht West is de cope-ontginning. Het meest karakteristieke onderdeel daarvan zijn de sloten.  Natuurlijke, mooie en levende sloten dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Omdat de Keur van de HSDR vrijheid toestaat kunnen we slootbeheer anders uitvoeren met meer waterkwaliteit en natuurwaarde. Boeren mogen weer trots zijn op hun eigen sloot, die net als de rest van hun bedrijf ook vol leven is.

De stuurgroep en de projectleider van de Pilot Groen Blauwe Diensten Utrecht- West zijn eind 2013 in gesprek gekomen met medewerkers van HDSR om te onderzoeken of er voor 2014 en 2015 mogelijkheden zijn om een dienst te kunnen aanbieden die een bijdrage levert aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de boerensloot door het terugdringen van nutriënten.

We zijn er in geslaagd om de nieuwe dienst “Baggeren en Slootschonen” aan te bieden binnen het werkgebied van HDSR in Utrecht West. Er lopen nog gesprekken om deze dienst ook in het werkgebied van AGV in Utrecht West te kunnen aanbieden.

Beschrijving dienst “Baggeren en Slootschonen”.

Deze dienst is voor sloten en slootkanten die in landbouwkundig gebruik zijn.

Maaisel en bagger worden niet direct in de kant gedeponeerd, zoals bij regulier beheer, maar verder op het land. Hierdoor kunnen oeverzones verschralen en de voedingstoffen stromen niet terug in de sloot. De methode is dusdanig dat het de slootkanten en de wortel van oeverplanten spaart en daardoor het jaar na de schoning weer kunnen uitgroeien.

De sloot moet op diepte zijn conform de eisen van het waterschap. Het tijdstip van baggeren en schonen wordt afgestemd op de minst kwetsbare periode voor bijvoorbeeld vissen en amfibieën ( ruimte en tijd). Vertrapping van slootkanten door vee wordt voorkomen door extensief beweiden of door plaatsen van een afrastering wanneer er vee in het weiland loopt. De slootrand en de slootkant worden eenmaal per jaar gereinigd waarbij geen bagger uit de sloot meekomt. Het maaisel wordt minstens 1 meter buiten de oever gelegd en verwerkt. Dit verwerken kan middels versnipperen, versnipperen na verdroging, afvoeren/composteren en verspreiden over het grasland.

Vergoeding

KarperDe vergoeding voor de slootkant schonen bedraagt 0,10 Euro per meter sloot per jaar. Dit wordt gecombineerd met inzet van de baggerspuit, éénmaal per jaar. Vergoeding baggerspuit is 30 Euro per jaar per kilometer, dus 0,03 Euro per lengtemeter sloot per jaar. Dus baggeren en slootkanten schonen voor 0,13 Euro per lengtemeter sloot per jaar. Deze dienst wordt voor 5 jaar weggezet

Heeft u interesse?

Heeft de beschrijving van de dienst “Baggeren en Slootschonen” met de doelstelling u aangesproken en wilt u uw interesse kenbaar maken dan kunt u dit doen door een mail te sturen aan de projectleider. Onderstaand vindt u de gegevens van de projectleider.

Projectleider

De werkzaamheden zullen worden gecoördineerd door Harold Vlooswijk, tevens lid stuurgroep GBD namens ANV Lange Ruide Weide.
Hij is bereikbaar onder telefoonnummer GBD: 06-29219492 en per mail op: Harold@loketgbd.nl. ( Zie ook website: www.loketgbd.nl)

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Pilot GBD Utrecht – West

Peter van der Peet,

Voorzitter stuurgroep

Reacties zijn gesloten