PROJECT BOERENZWALUW verslag 2015

ANV De Utrechtse Venen is in 2010 in het kader van Het jaar van de Boerenzwaluw begonnen met het onder de aandacht brengen van de boerenzwaluw onder haar leden. In 2011 is de ANV hiervoor een project gestart. In 2011 hebben zich 58 boeren aangemeld voor deelname. Naar aanleiding van deze enthousiaste deelname heeft de ANV er voor gekozen om hier een vervolg aan te geven, met een meerjarig project (2012 t/m 2014) met financiering van het VSB-fonds Woerden, Dichtbijfonds Rabobank Rijn en Veenstromen, Stichting De Ronde Venen Fonds en Vogelbescherming Nederland. In 2015 krijgt het project opnieuw een vervolg; dit keer met financiering van de Provincie Utrecht.

Met dit project trachten we op ten minste 58 bedrijven (het aantal deelnemers uit 2011) de leefomstandigheden voor de boerenzwaluw te verbeteren. Dit moet leiden tot substantiële toename van het aantal bewoonde nesten. Daarnaast hopen we te bereiken dat de kennis over deze vogel op de betreffende bedrijven zal toenemen, wat een blijvend positief effect zal hebben op de populatie.

Dit verslag beschrijft de aanpak en resultaten van 2015.

PROJECT BOERENZWALUW EVALUATIE 2015

 

Reacties zijn gesloten