Informatieavond Weidevogelbeheer, 21 maart 2016

 

Beste mensen,

Velen van u zijn de jaarlijkse (voorjaars)bijeenkomst met informatie over het Weidevogelbeheer van ANV de Utrecht-se Venen gewend. We houden deze traditie in ere, waarbij deze keer de avond wordt georganiseerd in samenwer-king met het Collectief Rijn, Vecht en Venen. Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Informatieavond. Er is genoeg te bespreken vanwege het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (2016-2021) en na de pauze is er een mooie en interessante lezing over de reizen van gezenderde grutto’s. U bent maandag 21 maart 2016 a.s. van harte welkom in het Veenweiden Innovatie Centrum, Oude Meije 18, 3474 KM te Zegveld. De zaal is open vanaf 19.30, het programma begint om 20.00 Programma

1. Welkom door Hans van Rossum, voorzitter van ANV de Utrechtse Venen.

2. Mededelingen door René Faber, Veldcoördinator.

3. Werkwijze Weidevogelbeheer in het nieuwe Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) Hoe gaat het weidevogelbeheer precies in z’n werk: Wat is nieuw, wat is onveranderd en hoe pakken we het beheer aan? Met in het bijzonder aandacht voor het systeem van legselbeloning en last-minute beheer. Pauze

4. ‘Gezenderde grutto’s’ door Jos Hooijmeijer (Rijksuniversiteit Groningen). De Rijksuniversiteit Groningen doet sinds 2004 een langlopend onderzoek naar grutto’s in Zuidwest-Friesland en daarbuiten. Sinds 2009 wor-den er ook grutto’s uitgerust met zenders, waardoor steeds meer bekend wordt over hun leefwereld en de bewegingen die ze door het jaar heen maken. Hoe gaat het zenderen in z’n werk, welke technieken worden hierbij gebruikt en wat leert dit ons over de grutto? Jos Hooijmeijer neemt ons mee in de fijne kneepjes van het zenderwerk en laat ons meevliegen met de grutto’s…

Namens ANV de Utrechtse Venen & Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen,

René Faber Veldcoördinator

P.S. Alvast voor in uw agenda: 7 april Ledenavond ANV de Utrechtse Venen

 

Reacties zijn gesloten